1. Maj 2012. proradio sajt

1. Maj 2012. Konačno je pušten u rad naš sajt… Hvala Darku što se dosetio da ga i završi 😉
Konjički centar Novosadski sajam je sportski klub koji, zaključno sa 2012. godinom, obeležava dvadestogodišnjicu postojanja. Formiran 1992. godine kao Škola jahanja „Hipos B“, od 2002. godine, zahvaljujući dobroj saradnji sa Novosadskim sajmom poneo je sadašnje ime i postao respektabilan konjički klub sa vrednim nacionalnim i međunarodnim renomeom.
Izrada našeg sajta predstavlja težnju za promenom KCNS-a kao i usklađivanja sa modernim pristupom i težnji ka zvezdama na našem logo-u.

Sajt smo temeljno pripremali, svaku reč ispisanu na njemu odmeravali i vagali, fotografije i ilustracije pažljivo tražili po spostvenim arhivama, kao bi doprineli što boljem ugođaju slučajnog posetioca.

Iako je Darko tražio izmenu našeg logo-a, nismo bili spremni ni zvezdicu da mu dodamo ili oduzmemo, a ne da pristupimo nekim konkretnijim i korenitijim izmenama.

Dolazni termini pretrage:

  • novosadski sajam 2012

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *