OBNOVA ČLANSTVA!

Konjički centar Novosadski sajam, ovog meseca ažurira i digitalizuje svoju bazu članova. Molimo članove koji nisu dugo dolazili u Klub, a žele da zadrže status člana, da se jave nekome od ovlaštenih lica i dođu kako bi obnovili članstvo. Akcija ažuriranja Knjge članova, trajaće do 01.06.2016. godine.
image

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *