Obuka Konja

KCNS-Konjički Centar Novosadski Sajam - Obuka KonjaJedna od redovnih aktivnosti kluba je i obuka mladih grla za namene koje im je odredio vlasnik. Odlični uslovi smeštaja grla u štali kluba (standardizovani boksovi, sa pojilicama, adekvatnom prostirkom, kvalitetnom ishranom i dva štalska radnika), adekvatni tereni (travnati i peščani), zatvoreni manjež i pun fond potrebnih rekvizita (prepone, dresurna arena…) garantuju potrenu infrastrukturu za rad sa konjima. Takođe, dugogodišnja saradnja sa veterinarskom i potkivačkom službom, sastavni su segment rada kluba kojim se preventivno čuva zdravlje konja.

Dolazni termini pretrage:

  • dresura konja
  • sajam konja
  • dresura konja u novom sadu
  • obuka konja
  • sajam konja u novom sadu 2013