STASALE NOVE NADE

Polaganjem ispita za prve takmičarske licence, Konjički centar Novosadski sajam nastavio je i ove godine raniju praksu da listu takmičara neprestano dopunjava i time potvrdio da je rasadnik novih talenata. Tako je u nedelju ispit položilo troje kandidata kojima su nakon uspešne provere praktičnih i teoretskih znanja uručeni sertifikati ali i želje za uspešnom karijerom koje su im uputili članovi komisije Boško Ristić, državni selektor i Lidija Kovač, diplomirani trener.

Nova imena na listi takmičara KCNS su Tamara i Ivana Radojčin i Marija Reka Szerda. Njima su pomogli iskusniji članovi, a prezentacijom je rukovodila trener Biljana Suvajdžić. Prva takmičenja očekuju ih već za mesec dana.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *